online web builder

Gizlilik politikası

Gizlilik Politikası
İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.servisplanla.com adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı (lar)”) tarafından sitede yer alan platformdan faydalanılması aşamasında Allintech Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
Kullanıcı tarafından siteye yüklenen içerik kullanıcının mülkiyetindedir. Şirket, bu içeriği kullanıcının önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.
Şirket, site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen içerikleri kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda şirket, içerikleri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Kullanıcının şirkete onay vermesi halinde kullanıcının erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla kullanıcının verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından kullanıcının talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.
Kullanıcının diğer kullanıcıya ait içerikleri kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve içerikleri alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.
Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya kullanıcının sitedeki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve şirketin hizmetlerinin kullanıcıya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.
Şirket, kullanıcının site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik ve ya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.
Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:
Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
Kullanıcıların hakları ve ya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.
Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri kullanıcının ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.
Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, şirketin bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.